中华诗歌网-诗词爱好者的家园

中华诗歌网-诗词爱好者的家园

中华诗歌网,中国作家协会中国作家出版集团主办,中国最大的诗歌类互联网出版平台,权威的诗歌创作交流平台,国家重点文化工程,诗歌的高地,诗人的家园,欢迎投稿!

菜单导航

齐天乐(寿贾使三月二十八日生)

作者: 中华诗歌网 发布时间: 2019年12月17日 10:48:42
齐天乐(寿贾使三月二十八日生)原文   伏以皇祚中兴,笃生元哲。维岳受命,允协良辰。同禀天地之清宁,间出山河之气数。仰惟某官,身兼三杰,德盛一夔。西清学士之班,选高天下;东方诸侯之长,功冠域中。拥百万之貔貅,制三边之狼虎。克膺大任,宜受遐龄。某辱在万间,尤深鼓舞。敬裁一曲,莫尽形容。仰祈熏慈,俯加采览。
皇天眷佑中兴烈。维岳共生鸿硕。镇抚精神,规恢调度,未数至言长策。中原徯望,总万里山河,尽归经画。更看旋乾转坤,烦一指麾力。
胡尘顿消海岱,倚天长啸处,兼惠南北。宝镇还朝,圣恩如海,趁得松高华席。星辰步峻,看丹凤飞来,趣登枢极。□寿齐天,愿齐开寿域。
  齐天乐(寿贾使三月二十八日生)拼音解读   fú yǐ huáng zuò zhōng xìng ,dǔ shēng yuán zhé 。wéi yuè shòu mìng ,yǔn xié liáng chén 。tóng bǐng tiān dì zhī qīng níng ,jiān chū shān hé zhī qì shù 。yǎng wéi mǒu guān ,shēn jiān sān jié ,dé shèng yī kuí 。xī qīng xué shì zhī bān ,xuǎn gāo tiān xià ;dōng fāng zhū hóu zhī zhǎng ,gōng guàn yù zhōng 。yōng bǎi wàn zhī pí xiū ,zhì sān biān zhī láng hǔ 。kè yīng dà rèn ,yí shòu xiá líng 。mǒu rǔ zài wàn jiān ,yóu shēn gǔ wǔ 。jìng cái yī qǔ ,mò jìn xíng róng 。yǎng qí xūn cí ,fǔ jiā cǎi lǎn 。
huáng tiān juàn yòu zhōng xìng liè 。wéi yuè gòng shēng hóng shuò 。zhèn fǔ jīng shén ,guī huī diào dù ,wèi shù zhì yán zhǎng cè 。zhōng yuán xī wàng ,zǒng wàn lǐ shān hé ,jìn guī jīng huà 。gèng kàn xuán qián zhuǎn kūn ,fán yī zhǐ huī lì 。
hú chén dùn xiāo hǎi dài ,yǐ tiān zhǎng xiào chù ,jiān huì nán běi 。bǎo zhèn hái cháo ,shèng ēn rú hǎi ,chèn dé sōng gāo huá xí 。xīng chén bù jun4 ,kàn dān fèng fēi lái ,qù dēng shū jí 。□shòu qí tiān ,yuàn qí kāi shòu yù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍

本文地址:http://www.jnswdx.cn/gsc/22657.html

请遵守互联网相关规定,不要发布广告和违法内容

相关文章